Paranormal-B

สวัสดีค่ะ THE IRON SEAS series  เล่มแรกมาแล้ว ก่อนอื่นมาอธิบายถึงเมนของเรื่องนี้คร่าว ๆ ก่อนว่าทำไมชื่อเรื่องเป็นแนวย้อนยุคแล้วต้องมีพวกเครื่องจักรกลไอน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เริ่มต้นจากอังกฤษสมันวิคตอเรียน ศตวรรษที่ 19 มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกโดยนำเอาหลักการของการทำงานเครื่องจักรไอน้ำโดยมีพวกฮอร์ดได้คิดค้นเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำยุค จนสามารถนำมายึดครองหลายทวีป แต่อังกฤษได้รับผลกระทบมากที่สุด ทำให้มีการหนีอพยพไปยังโลกใหม่หรืออเมริกา โดยกล่มนี้จะถูกเรียกว่า "บาวเดอร์"  แต่พวกที่ยังอยู่ในอังกฤษและตกอยุ่ในการควบคุมของฮอร์ดเพราะมีนาโนเจนต์อยู่นสายเลือด และถูกฮอร์ดสั่งการโดยคลื่นวิทยุจากหอคอยของบังคับการไม่ให้เกิดความรู้สึกหรือมีความคิดต่อต้าน พวกนี้จะถูกเรียกว่า "บักเกอร์"  
วันหนึ่ง เกิดมีกัปตันเรือคนหนึ่งบังคับเรือพุ่งชนหอคอยของพวกฮอร์ดพังทะลายจนสามารถปลดปล่อยอังกฤษให้พ้นจากการควบคุมได้ ทำให้ทุกคนได้รับอิสระจาการถูกควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ หลังจากนั้นพวกบาวเดอร์ก็เดินทางกลับอังกฤษ และความแตกต่างทางชนชั้นก็เกิดขึ้นเพราะในตอนนี้พวก บักเกอร์ ถูกเหยียดหยามชิงชังจากทุกคนเพราะยังคงมีเชื้อนาโนเจนต์ติดอยู่ในร่างกาย